Is dit herkenbaar voor je?

 • (Terug)krijgen van energie

 • Aaneenschakeling van fysieke klachten zonder aanwijsbare oorzaak

 • Klachten-/pijnvrij willen zijn

 • Niet begrepen worden door omgeving

 • Weinig energie hebben

 • Besef dat klachten samenhangend kunnen zijn

 • Eenzaamheid door beperking in deelname sociale leven

 • Bereidheid buiten gebaande paden te gaan

 • Openstaan voor zelfonderzoek

Hoe zou het zijn als je…

 • Weer energie hebt

 • Energiek in het leven staat

 • Klachten-/pijnvrij bent

 • Plezier in het leven (terug)krijgt

 • Begrijpt waar je klachten vandaan komen

 • Niet meer sukkelt met je gezondheid

 • De stroming weer op gang krijgt (ipv leven is stroop)

 • Midden in (sociale) leven staat

 • Verdriet kunt loslaten

 • Jouw beperkende overtuigingen kunt oplossen

 • Minder last hebt van overprikkeling

 • Hoofdpijn frequentie afneemt of zelfs verdwijnt

 • Beter slaapt

 • De creativiteit hervindt

 • Loskomt van de invloed van (vroegkinderlijke) trauma’s

 • Kan ontspannen

 • Inzicht hebt in wat hoogsensitieviteit (HSP) voor jou betekent

Het vraagt moed om in je kracht te stappen


...en jij bent een held omdat je de eerste stap al hebt gezet!

Waarom geloof ik in meerdere behandelingen?

De oorsprong van energetisch werk ligt in de oosterse geneeskunde die de mens als 1 geheel beziet met een netwerk van energiestromen, dit in tegenstelling tot de westerse benadering die enkel uitgaat van het probleem. Vanuit energetisch oogpunt is een klacht dan ook niet een op zichzelf staand probleem en heeft het via dit netwerk van energiestromen zowel invloed op als wordt het beïnvloed door andere delen van lichaam en geest. Het is dan ook een utopie om te denken dat je met 1 behandeling van je klachten af bent en een verandering in je bewustzijn en gedrag kunt bewerkstelligen.

Concreet betekent dit:

Doorbreken vicieuze cirkel
via lichaamsgerichte energetische therapie

Je lichaam kan uitzonderlijk veel lichamelijke en emotionele stress aan en kan dit ook heel lang zelf oplossen. Echter wanneer de grens bereikt is, raakt je zelfherstellend vermogen overbelast en word je ziek. Het lukt je lichaam dan niet meer om in haar natuurlijke evenwicht te komen.

Via lichaamsgerichte energetische therapie activeer ik jouw lichaam, geest en ziel om weer in balans te komen zodat jouw zelfherstellend vermogen zijn taak weer gaat opnemen en je energiestromen zich kunnen herstellen. Je lichaam zal echter pas gaan herstellen wanneer jij je bewust gaat worden van de (psychische) oorsprong van je klachten en deze ook gaat accepteren. Afhankelijk van wat jij nodig hebt, zal dat een inspirerend gesprek, een behandeling, massage en/of een kunstzinnige (creatieve) activiteit zijn en doorgaans zal dit een combinatie van deze zijn.

Jouw investering in jezelf*:

€ 75,-/sessie

gemiddeld 8 sessies van 1,5 uur
in 5 maanden
(of 3 termijnen van € 200,-)


Klachtenvrij

via klachtgerichte behandeling

In de ‘reguliere’ westerse geneeskunde kan een fysieke klacht pas benoemd en behandeld worden als er een aantoonbare oorzaak voor is. Vanuit energetisch oogpunt kan iedere fysieke belemmering verholpen worden door de achterliggende (psychische) oorzaak te onderzoeken, door het creëren van bewustwording en daarop de behandeling af te stemmen.

Wat concreet inhoudt dat ik je kan helpen om beperkende overtuigingen en fysieke belemmeringen (klachten) om te zetten in positieve energie, om in contact te treden met je ziel en vanuit kracht het leven (weer) tegemoet treden.

Ook leer ik je om bewust te luisteren naar de signalen van je lichaam, om ze te accepteren als deel van jou, om ze te leren omarmen en om te leren hoe je ze kunt interpreteren, wat ze te vertellen hebben en dat je gaat begrijpen dat ze bedoeld zijn als sturing vanuit je ziel wanneer je van je zielenpad dreigt af te raken.


€ 75,-/sessie

gemiddeld 5 sessies van 1,5 uur
in 3 maanden


Ontspanning

door energetische ontspanningsmassage met hot stones

De continue blootstelling aan prikkels, hoge werk- en sociale druk, spanningen en frustraties zorgen ervoor dat ons zenuwstelsel overbelast raakt met als gevolg fysieke en/of geestelijke klachten zoals hoofdpijn, oorsuizingen, gespannen schouders en nek, hartkloppingen, koude handen en voeten, chronische vermoeidheid, burn-out. Zelfstandig je natuurlijke evenwicht herstellen is dan een flinke uitdaging.

Een energetische ontspanningsmassage met hot stones kan dan uitkomst bieden. Deze massage brengt een diepe ontspanning te weeg waarbij ik lichaam, geest en ziel weer met elkaar in verbinding breng. Daarnaast heeft het een ontgiftende werking, zorgt het voor een betere doorbloeding, word je afweersysteem gestimuleerd, helpt het bij slapeloosheid en versnelt het o.a. het herstelproces bij migraine, spierpijn en depressie.

€ 85,-
1 massage van 1,5 uur

€ 80,- (bij rittenkaart van € 320,-)
4 massages van 1,5 uur in 5 maanden

€ 75,- (bij rittenkaart van € 450,-)
6 massages van 1,5 uur in 12 maanden


Traumaheling

lichaamsgerichte (vroeg kinderlijke) trauma heling, zonder actieve herbeleving

Een onverwerkte herinnering of trauma is doorgaans de oorzaak van een (of meerdere) blokkade in je energiestroom en uit zich vaak in een reeks van ogenschijnlijk onsamenhangende klachten. Voor mij als energetisch therapeut hebben die klachten wel degelijk een logische samenhang en vinden ze hun oorsprong in je trauma(‘s). Ik kan je helpen om meer grip te krijgen op het heden, om te helen en om je (fysieke) herinneringen te verwerken tot enkel een feit dat zich heeft voortgedaan ontkoppeld van emotie.

Dit doe ik door tijdens een lichaamsgerichte behandeling samen met jou letterlijk het gesprek aan te gaan met je fysieke blokkade(s). Samen gaan we kijken wat het fysiek geheugen van je lichaam nodig heeft om de herinnering los te laten en te helen, wat een langdurig of zelfs blijvend herstel van je klachten tot gevolg heeft.

Het bijzondere aan mijn werkwijze is dat je niet terug gaat naar het trauma zelf en het ook geen herbeleving betreft.

€ 175,-/sessie

gemiddeld 10 sessies van 3 uur
in 5 maanden
(of 5 termijnen van € 350,-)


* Uitgaande van het gemiddeld aantal sessies dat nodig is voor het realiseren van een systemisch resultaat. Gedurende het traject wordt duidelijk hoeveel behandelingen nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. Het welslagen van het traject is subjectief en afhankelijk van je eigen inzet, openheid en acceptatie. Uiteraard betaal je enkel voor het aantal sessies dat je daadwerkelijk hebt gehad (dit kunnen meer of minder sessies zijn dan hierboven genoemd).

Wat levert het je op?

 • Stevig in je schoenen staan

 • Vanuit kracht leven

 • Meer energie

 • Heling

 • Bewustwording, acceptatie en herkenning van oorsprong van klachten

 • Plezier

 • Energiek zijn

 • Klachten-/pijnvrij

 • Voelen

 • Leven in flow

 • Klachten of blessures voorkomen

 • Herkennen van (alarm!!) signalen die je lichaam geeft

 • Sociaal actief

 • Herstellen verbinding hoofd, lichaam en geest

 • Inzicht in hoog sensitiviteit (HSP)

 • Prikkelregulatie, handvatten om overprikkeling te voorkomen

 • Zielscontact (herstellen)

 • Een gezonde balans tussen spanning en ontspanning (belasting-belastbaarheid)

KvK 24329093

Pure Twinkles is lid van beroepsvereniging BvMT en aangesloten bij SCAG (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)

Pure Twinkles 2022